Jogi nyilatkozat

A http://www.perfectnova.hu/ honlap („Honlap”) üzemeltetője az Perfect Nova Hungary Zrt. („Társaság”).

A Honlap széles körben nyújt tájékoztatást a Társaság szolgáltatásairól, az ezekhez kapcsolódó eseményekről, emellett a Holnapon keresztül a Társaság szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

A Honlap szerkezete, és az azon található szövegek, hang- és videóanyagok, árujelzők, grafikai ábrázolások, képek, cikkek és valamennyi egyéb tartalom és kreatív alkotás („Tartalom”) a Társaság szellemi tulajdonát képezi, és azokra kiterjed a szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó törvényi védelem.

A Honlapon található Tartalmak lemásolása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy a holnaptól eltérő felületen való nyilvánosságra hozatala, illetve egyéb módon történő felhasználása csak és kizárólag a Társaság előzetes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás esetén lehetséges. A tartalmak felhasználásával kapcsolatos hozzájárulást és egyéb információt a Társaság alábbi elérhetőségén kérheti az érdeklődő:

Név: Nagykereki-Kerekes Zoltán
Email: info@perfectnova.hu

A Társaság szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén a Társaság jogosult bírósághoz fordulni, és a jogsértésből eredő igényeit polgári és büntető eljárásban kikényszeríteni.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap Tartalmait bármikor előzetes figyelmezetés nélkül megváltoztassa, frissítse vagy törölje.

Díjmentes felmérés

Jelentkezzen személyes, díjmentes felmérésünkre, ahol pontosíthatjuk a felmerült igényeket és javaslatokat teszünk a legjobb webes megoldás megvalósítására.